News

Town Clerk Appointment

Mae’n bleser gan Gyngor Tref Glyn-nedd i gyhoeddi bod Stuart Hemsley-Rice wedi cael ei apwyntio fel Clerc newydd y dref. Mae wedi dechrau yn ei swydd ar 1af Ionawr, ac fe fydd yn bresennol yng nghyfarfod cyntaf y flwyddyn ar ddydd Mawrth, 8fed Ionawr. Mae’r manylion cyswllt yn dal fel o’r blaen, sef (Tel.) 01639 722961 ac (E-bost) glynneathtc@hotmail.com.

Glynneath Town Council is pleased to announce that Stuart Hemsley-Rice has been appointed as the new Town Clerk. His duties have commenced on 1st January, and he will be in attendance at the first Council meeting of the year on Tuesday, 8th January. The contact details remain, which are (Tel.) 01639 722961 and (E-mail) glynneathtc@hotmail.com.