Rhifau Ffon Defnyddiol

Anabledd Cymru – 02920 887325, e-bost info@disabilitywales.org

Argyfyngau nwy – 0800111999

Oedran Cysylltu (pryder yn Ffurfiol Oedran) – 01639 617333

Christina Rees (Plaid Lafur) – AS Castell-nedd – 01639 617333; e-bost christina.rees.mp@parliament.uk

Jeremy Miles (Plaid Lafur) – AC Castell-nedd – 01792 869993;

Suzy Davies (Plaid Geidwadol) – AC De-Orllewin Cymru – 02920898883; e-bost suzy.davies@wales.gov.uk

Bethan Jenkins (Plaid Cymru) – AC De-Orllewin Cymru – 01639 643549; e-bost bethan.jenkins@wales.gov.uk

Banc Bwyd Cwm Nedd – 07768 735641, e-bost info@valeofneath.foodbank.org.uk;
Gwefan – www.valeofneathfoodbank.org.uk

Biwro Cyngor Ar Bopeth – 03444 772020

Calan (Llinell Gymorth Cam-Drin Domestig) – 01639 633580; e-bost: enquiries@calandvs.org.uk

Cartrefi NPT – 0300 7770000

Cartrefi NPT (Atgyweiriadau) – 0300 7773000

Cyngor Iechyd Cymuned – Abertawe Bro Morgannwg – 01639 683490, e-bost: Complaints.advocacy@waleschc.org.uk neu Chc.office2@waleschc.org.uk – gwefan:
www.communityhealthcouncils.org.uk/abm

Cymdeithas Stroc – 03033 033100, e-bost: info@stoke.org.uk

Dwr Cymru (Problemau brys a chathffosiaeth) – 0800 0520130

Gwasanaeth Cefnogi Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot – 01639 642277

Gwasanaeth Cymorth Groes Goch Brydeinig Cymunedol – 01792 772146

Gwasanaeth Cyngor Arbed Ynni – 03001231234, e-bost: energy-advice@est.org.uk neu Cymru Effeithlon -03001232020 – gwefan www.wales.gov.uk/resourceefficient

Gwybodaeth I Deuluoedd (Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd) – 01639 873018, e-bost:
fis@npt.gov.uk, gwefan – www.nptfamily.com

Heddlu De Cymru – 101 (mewn argyfwng bob amser yn defnyddio 999)

Llinell Cyngor ar Ymddygiad Gwrthgymdeithasol – Tim Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot – 01639 889709

Llinell Arian (dros 75) – 0800 4708090

Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes (dros 60) – 0800 336699

Llosgi Dan Reolaeth (I adael i`r frigad dan yn gwybod eich bod yn cynnau tan yn eich gardd) – 01268 909404

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – 01639 686868

Mae`r Cynllun Tlodi Tanwydd Gan Llywodraeth Cymru – 08088082244, gwefan – www.nestwales.org.uk

Pecynnau Diogelwch Cymunedol (Sopiwch Galwyr Oer, Pecynnau Marcio Eiddo ac Pecynnau Diogelwch Personol) (Ffi gan Tim Diogelwch Cymunedol, Heddlu De Cymru) – 01639 889161

Pecynnau Troseddau Ceir (Ffi gan Tim Diogelwch Cymunedol, Heddlu De Cymru) – 01639 889162

Teimlo`n Cynllun Ddiogel – 01639 889161

Western Power De Cymru – Colli Cyflenwad Argyfwng – 08006783105, ffon symudol 03301235002

Ymholiadau Beed-Daliadau – 0800 882200